Te koop in Haarlem

Laan van Osnabruck 48

2034 TD, Haarlem 

€ 449.500,- k.k.

Omschrijving

***English text below***

Ben je op zoek naar een huis dat je naar eigen smaak kan verbouwen en stylen tot jouw droomhuis? Deze ruime woning aan de mooie Laan van Osnabrück is de beste basis die je kan wensen. De woonkamer is heerlijk ruim en er zijn vier slaapkamers, waarvan een op de tweede verdieping. Pluspunten zijn de ruime badkamer, de dakkapel en de diepe tuin op het zuidwesten. Het huidige energielabel is C, waardoor je voor aankoop en voor energiebesparende maatregelen in totaal 20.000 euro extra geld kan lenen. Welkom in Schalkwijk, aan de zuidkant van het geliefde Haarlem. Het centrum van Schalkwijk wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. Hierdoor zit de wijk enorm in de lift. Kijk voor de laatste ontwikkeling op https://haarlem.nl/vernieuwing-centrum-schalkwijk. Aan de voorzijde kijk je naar een plantsoen, een parkeerterrein (heel handig voor bezoek!), naar het wijkcentrum en niet veel verder zie je het vernieuwde winkelcentrum al liggen. Het winkelcentrum Schalkwijk bevindt zich dus op loopafstand, net als de bushalte. In de wijk vind je verder kinderopvang, scholen, speeltuinen en het Engelandpark.

Indeling

Begane grond
Via de ruime entree met meterkast loop je de lange, lichte hal in. Aan de Linkerzijde zijn de trapopgang, een handige bergkast en de toiletruimte. Bij de entree, naast de meterkast, is ruimte voor een garderobe waardoor de hal heel ruimtelijk oogt.
De 7.75 meter lange woonkamer met parketvloer staat bekend als een doorzonwoonkamer, met grote ramen aan de voor- en achterzijde. Aan de voorzijde schijnt de ochtendzon naar binnen en de ramen bij het eetgedeelte bevinden zich aan de westkant, met late middag- en avondzon.
In de dichte keuken staat een massief houten keukenopstelling met een eetbar en de originele vloer-/wandtegels. De gaskookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser en koelkast zijn ingebouwd. Ga je de keuken vernieuwen, dan is het de overweging om de muur naar de woonkamer open te breken of om aan de achterzijde uit te bouwen. Allebei kan ook, of kies je voor de huidige situatie met een fijne dichte keuken?

Eerste verdieping
Vanaf de overloop zijn drie slaapkamers en de badkamer te bereiken. Wat opvalt is de ruimte op deze verdieping, want de woning heeft een breedte (binnenmaat) van bijna 5.80 meter. De twee grootste slaapkamers zijn voorzien van een inbouwkast en in een van deze kamers hangt een wastafel met marmeren wandplaat. De derde slaapkamer is een prima kinderkamer, werkkamer of te verbouwen tot walk-in closet.
De badkamer is in goede staat maar gedateerd. Niet modern, maar functioneel en goed van formaat. De ruimte is ingedeeld met een douche, tweede toilet, wastafel en de wasmachineaansluiting.

Tweede verdieping
Een vaste trap geeft toegang tot de tweede verdieping, met een dakkapel aan de achterzijde en volop bergruimte in de schuinten van het dak. De eerste ruimte is de overloop en de tweede, grootste ruimte is een prima slaap-/werkkamer.

Tuin
In de voortuin zie je een grote variatie aan beplanting en de diepe achtertuin op het westen is fraai ingedeeld met meerdere plantvakken en bestrating. De ruime tuin gericht op het westen geeft vanaf 12 uur volop zon. In de berging is genoeg ruimte voor (kinder)fietsen, tuinmeubels en gereedschap. Naast de berging is een poort naar de steeg.

Omgeving
Via de brug over het Spaarne fiets je naar de oude binnenstad, het charmante Aerdenhout en richting het duingebied, om uiteindelijk bij het strand van Bloemendaal te genieten van de ondergaande zon. De ligging ten opzichte van de uitvalswegen richting Amsterdam, Schiphol en diverse snelwegen is uitstekend. Werk je in het Spaarne Gasthuis, dan kun je op de fiets naar je werk en Schiphol is met de bus goed bereikbaar.

Parkeren
In de straat en op het parkeerterrein aan de overzijde is ruim voldoende, openbare parkeergelegenheid.

Bijzonderheden
– Woonoppervlakte ca. 109.4 m²,
– Energielabel C, geldig tot 18-11-2030,
– De platte dakbedekking van de dakkapel is 2 jaar geleden vernieuwd,
– Houten kozijnen, deels met isolerende beglazing,
– Verwarming en warm water via een HR-ketel,
– Grote dakkapel aan de achterzijde,
– Vier slaapkamers,
– Oplevering in overleg.

In verband met erfkwestie
– Notariskeuze verkoper; Blank Notarissen (dhr. mr. Hugo Thijssen),
– Onder andere clausule erfkwestie & As is Where is worden opgenomen.

De op deze website getoonde vrijblijvende informatie is met zorg door ons samengesteld op basis van gegevens van de verkoper en/of derden. Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid daarvan. Wij adviseren je om contact met ons op te nemen bij interesse in een van onze woningen of je door een eigen deskundige te laten bijstaan.

***English tekst***

Are you looking for a house that you can remodel and style to your own taste into your dream home? This spacious home on the beautiful Avenue of Osnabrück is the best base you could want. The living room is wonderfully spacious and there are four bedrooms, including one on the second floor. Plus points are the spacious bathroom, the dormer and the deep south-west facing garden. The current energy label is C, which means you can borrow extra money for purchase and for energy-saving measures totalling 20,000 euros. Welcome to Schalkwijk, on the south side of beloved Haarlem. In the coming years, the centre of Schalkwijk will be renovated into a modern and attractive district centre. As a result, the neighbourhood is on a huge rise. For the latest development, visit https://haarlem.nl/vernieuwing-centrum-schalkwijk. At the front, you look out onto a park, a car park (very handy for visitors!), the district centre and not much further on you can already see the renovated shopping centre. The Schalkwijk shopping centre is therefore within walking distance, as is the bus stop. The neighbourhood also boasts childcare facilities, schools, playgrounds and the England Park.

Layout

Ground floor
Through the spacious entrance hall with meter cupboard, you walk into the long, bright hall. To the left are the staircase, a handy storage cupboard and the toilet. At the entrance, next to the meter cupboard, there is room for a wardrobe which makes the hall look very spacious.
The 7.75-metre-long living room with parquet flooring is known as a through lounge, with large windows at the front and rear. At the front, the morning sun shines in and the windows at the dining area are on the west side, with late afternoon and evening sun.
The closed kitchen has a solid wood kitchen unit with a breakfast bar and original floor/wall tiles. The gas hob, extractor hood, oven, dishwasher and fridge are built-in. If you are going to renovate the kitchen, consider breaking open the wall to the living room or expanding at the rear. Both are also possible, or do you opt for the current situation with a nice closed kitchen?

First floor
Three bedrooms and the bathroom can be reached from the landing. What is striking is the space on this floor, as the house has a width (inside measurement) of almost 5.80 metres. The two largest bedrooms have fitted wardrobes and one of them has a sink with marble wall plate. The third bedroom is a great nursery, study or could be converted into a walk-in closet.
The bathroom is in good condition but dated. Not modern, but functional and good sized. It is laid out with a shower, second toilet, washbasin and the washing machine connection.

Second floor
A fixed staircase gives access to the second floor, with a dormer window at the back and plenty of storage space in the slants of the roof. The first room is the landing and the second, largest room is a great bedroom/study.

Garden
In the front garden you will see a wide variety of planting and the deep west-facing back garden is beautifully laid out with several planting beds and paving. The spacious garden facing west gives plenty of sun from 12 o’clock. The shed has enough space for (children’s) bikes, garden furniture and tools. Next to the shed is a gate to the alley.

Surroundings
Via the bridge over the Spaarne, you cycle to the old city centre, charming Aerdenhout and towards the dunes, to finally enjoy the sunset at the beach of Bloemendaal. The location in relation to the arterial roads towards Amsterdam, Schiphol and various motorways is excellent. If you work in the Spaarne Gasthuis, you can cycle to work and Schiphol Airport is easily accessible by bus.

Parking
There is ample public parking in the street and in the car park across the street.

Details
– Living area approx. 109.4 m²,
– Energy label C, valid until 18-11-2030,
– The flat roofing of the dormer is renewed 2 years ago,
– Wooden window frames, partly with insulating glazing,
– Heating and hot water via a high-efficiency boiler,
– Large dormer window at the rear,
– Four bedrooms,
– Delivery in consultation.

Due to inheritance issue
– Seller’s choice of notary; Blank Notaries (Mr Hugo Thijssen),
– Including inheritance clause & As is Where is included.

The non-binding information shown on this website has been carefully compiled by us based on information provided by the seller and/or third parties. We do not guarantee its accuracy or completeness. We advise you to contact us if you are interested in one of our properties or to have your own expert assist you.

Foto'sPlattegrondenKenmerken

Kenmerken

Bosch & Duyn Makelaars