Diemen – Park Valley Fase 1

PARK VALLEY, HOLLAND PARK WEST
Dit jaar kun je wonen in een nieuwbouwappartement in een parkachtige omgeving in Diemen.
Je kunt er nu nog bij zijn! Prognose oplevering DERDE / VIERDE kwartaal 2023.

Kom een kijkje nemen bij het projectbureau van Park Valley (Dalsteindreef 2038 Diemen), je kunt hier terecht met al je vragen en de maquette bekijken. Wij zijn er op woensdagen van 14:00 – 17:00 uur.

GROEN LEVEN
Appartementen en stadswoningen met een stedelijke uitstraling, in een groene omgeving met veel water. Die combinatie vind je straks in Park Valley, een nieuwe wijk in Diemen nabij Amsterdam. In Park Valley woon je als in een stadspark. Dankzij het vele groen en water, de speelplekken en de gevarieerde bebouwing is de wijk een plek van verwondering en ontdekking. Vandaar: Park Valley.

ENERGIEZUINIG EN KLIMAATBESTENDIG
Park Valley wordt gebouwd met het oog op de toekomst. De woningen zijn (uiteraard) energiezuinig en worden gebouwd met hergebruikte materialen. Een EPC-waarde van 0,0, een energielabel A+++. De omgeving wordt autoluw en klimaatbestendig. De wijk is onderdeel van de grotere nieuwbouwontwikkeling Holland Park, die uiteindelijk zo’n 5.200 woningen zal tellen, inclusief winkels, horeca en een studentencampus.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op!

De op deze website getoonde vrijblijvende informatie is door ons (met zorg) samengesteld op basis van gegevens van de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid daarvan. Wij adviseren je om contact met ons op te nemen bij interesse in een van onze woningen of je door een eigen NVM makelaar te laten bijstaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.

PARK VALLEY, HOLLAND PARK WEST
This year you can live in a new apartment in a park-like environment in Diemen.
You can still be there now! Delivery forecast THIRD / FOURTH quarter 2023.

Come and take a look at the Park Valley project office (Dalsteindreef 2038 Diemen), you can ask all your questions here and view the model. We are there on Wednesdays from 2:00 PM – 5:00 PM.

GREEN LIFE
Apartments and town houses with an urban look, in a green environment with lots of water. You will soon find that combination in Park Valley, a new neighborhood in Diemen near Amsterdam. In Park Valley you live like in a city park. Thanks to the abundance of greenery and water, the play areas and the varied buildings, the district is a place of wonder and discovery. Hence: Park Valley.

ENERGY EFFICIENT AND CLIMATE RESISTANT
Park Valley is being built with the future in mind. The houses are (of course) energy efficient and are built with recycled materials. An EPC value of 0.0, and energy label A+++. The environment will be low-traffic and climate-proof. The district is part of the larger new-build development Holland Park, which will eventually have around 5,200 homes, including shops, restaurants and a student campus.

Do you have any questions? Contact us!

The non-binding information shown on this website has been compiled by us (with care) on the basis of data from the seller (and/or third parties). We do not guarantee the correctness or completeness thereof. We advise you to contact us if you are interested in one of our properties or to have your own NVM broker assist you. We are not responsible for the content of the websites referred to.