Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer

Enkele definities

– Website: www.boschenduyn.nl en alle onderliggende pagina’s;
– Gebruiker: bezoekers van de website;
– Bedrijf: Bosch & Duyn, de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Bosch & Duyn werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Bosch & Duyn geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Bosch & Duyn biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Bosch & Duyn is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;

Bosch & Duyn verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;

Bosch & Duyn kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Bosch & Duyn zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Bosch & Duyn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

E-mail berichten worden door Bosch & Duyn niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Iedere aansprakelijkheid van Bosch & Duyn en allen die daar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

‘Op onze dienstverlening zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden 2018 van toepassing’.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;