Te koop in Haarlem

Poortstraat 2-4

2032 NR, Haarlem 

Omschrijving

Te herbouwen/te ontwikkelen

Aangeboden worden 2 percelen grond inclusief opstallen in de Amsterdamsewijk (Oude Amsterdamsebuurt), te Haarlem.
Deze percelen lenen zich uitstekend voor herbouw of eventuele ontwikkeling. Koper dient zelf onderzoek te doen naar mogelijke bestemmingswijziging en mogelijk haalbare bouwvolumes. Er zijn tekeningen en renders beschikbaar, welke enkel dienen ter illustratie. Deze zijn niet getoetst bij gemeente en welstand.

LIGGING
Uitstekende ligging aan een rustige zijstraat van de recent heringerichte Amsterdamsevaart.
Op loopafstand van het bruisende centrum van Haarlem en met de buurtwinkels van de gezellige Amsterdamstraat om de hoek. Station Haarlem, NS Haarlem-Spaarnwoude en de uitvalswegen richting Amsterdam en Schiphol, zijn eenvoudig en snel bereikbaar.

BIJZONDERHEDEN
– Asbestinventarisatie d.d. 20.12.2021 aanwezig
– Bodemonderzoek d.d. 19.01.2022 aanwezig
– Renders en tekeningen enkel ter illustratie, hier kunnen GEEN rechten aan worden ontleend

CLAUSULES
In de koopovereenkomst zullen de volgende clausules worden opgenomen.

Ouderdomsclausule
Koper is bekend met het feit dat deze opstallen meer dan 100 jaar oud zijn, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe opstallen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor het dak, de gevels, de fundering, de vloeren, de wanden, de plafonds, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, eventueel aanwezige Cv-leidingen en de afwezigheid van ongedierte (zoals houtworm, boktor, zwam etc.,) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het toekomstige gebruik Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkochte kunnen zijn.

Clausule beleggingskwestie
Verkoper attendeert koper uitdrukkelijk op het feit dat het verkochte een beleggingskwestie betreft en dat de verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt zodat hij derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als verkoper het verkochte zelf feitelijk wel had gebruikt. In dit kader zullen partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat deze voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee uitdrukkelijk rekening is gehouden.

PROJECTNOTARIS
Grafhorst Notarissen te Utrecht

AANVAARDING/OPLEVERING
In overleg.

De op deze website getoonde vrijblijvende informatie is met zorg door ons samengesteld op basis van gegevens van de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid daarvan. Wij adviseren u en/of uw makelaar om contact met ons op te nemen bij interesse in een van onze bedrijfspanden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.

Foto's